بانو دلكش و ترانه محلي شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ 20:52
 اين هم يك ترانه محلي بابلي با آواي خوش بانو دلكش.           ترانه محلي بابلي
نوشته شده توسط vahid  | لینک ثابت |